Arbetsgivarens stöd i alkohol-och drogrelaterade frågor KONTAKT
Kan du på sant svara nej på att din organisation inte har de här problemen som vi arbetar med?

I alla våra texter beskrivs att det ska vara en lönsam affär, då är det väl bra om vårt medlemskap är gratis?

Petrus Björklund

Slumpmässiga drogtester

Slumpmässiga alkohol- och drogtester är en viktig del i det förebyggande arbetet för trygghet och säkerhet på arbetsplatser. Vi genomför också alkohol- och drogtester vid misstanke och vid nyanställning.

Läs mer

Utredning & Behandling missbruk

Det är viktigt med tidiga insatser. Ju tidigare insatsen ges desto bättre prognos. Vi utreder tillsammans med läkare behovet och rekommenderar lämplig insats.

Läs mer

Chefsstöd

Att hantera medarbetares problem är svårt. Vi hjälper dig och bidrar med kunskap till dig så att du blir tryggare i din roll och vet vad du ska göra. Det är bra att ta en kontakt redan när det finns en känsla av att något inte stämmer. Vi är ett stöd och finns med hela vägen.

Läs mer

Föreläsning & Utbildning

Beroendekompetens erbjuder flera olika föreläsningar och utbildningar. Ibland skräddarsyr vi utbildningar. Våra ämnesföreläsningar har olika inriktning beroende på om det är en föreläsning riktad till chefer och skyddsombud eller för medarbetare. En populär föreläsning som ger en bred ingång och kännedom är "Att upptäcka riskbruk, missbruk och beroende i arbetslivet". 

Läs mer