ANHÖRIGPROGRAM

Programmet är en serie utbildande och rådgivande träffar med terapeutiska inslag. Det riktar sig till närstående/anhöriga som berörs av någons beroende och missbruk. Programmet bidrar till insikter om missbruks/beroendeproblematik, och kan förändra anhörigas förhållningssätt så att det blir mer konstruktivt. Ibland har anhöriga utvecklat ett s.k. medberoende och de får i programmet insikter om detta och kunskaper om var det finns hjälp.

Anhörigprogrammet omfattar 4 träffar och avslutas med ett femte samtal - ett individuellt familjesamtal. Anhörigprogram kan erbjudas till anhöriga som fristående insats, d.v.s. även om missbrukaren inte själv är i behandling.