INFORMATIV INSATS VID RISKBRUK

Detta informationsprogram genomförs under halvstrukturerad form och bygger på behandlingsprogrammet Prime for life. Träffarna omfattar 3 - 5 informationssamtal och riktar sig till personer med ett riskbruk men som ännu inte utvecklat ett beroende. Insatsen sker i öppenvård, d.v.s. klienten kommer till träffarna dagtid. Insatsen kan genomföras individuellt och/eller i grupp. Efter genomförda informationsträffar kan insatsen övergå i KBT-terapi eller MI-samtal beroende på klientens behov och motivationsnivå.