CHEFSCOACHNING

Våra chefscoacher hjälper dig hantera situationer.

Om du befinner dig i en utmanande situation kan ett samtal med en erfaren coach vara lösningen och ge dig nya perspektiv på de utmaningar du ställs inför. Om du är påväg mot nästa nivå i ditt ledarskap, står inför andra utmaningar (en organisationsförändringar, förändrad chefsroll etc) eller är i behov av ledarskapsutveckling och personlig utveckling eller bara har en stressad arbetssituation så kan den här insatsen också vara ett stöd för dig.

Rehabiliteringsprocesser och sjukfall är ingen lätt match. Vad gör man när en medarbetare blir sjuk, vilka krav finns det på chefen? Vi kan också vara en samarbetspartner för dig när det från företagets sida redan gjorts handlingsplaner och rehabiliteringsplaner men man ändå inte kommit till någon lösning eller om den lösning man skapat inte fungerat.

Många chefer och förtroendevalda har behov av handledning som stödjer processen. Att få prata med en sakkunnig inför mötet där problemen ska hanteras kan tydliggöra och stärka den ansvarigs roll i processen och i slutänden bidra till att rehabiliteringen får ett gott utfall. Handledning kan erbjudas till chefer och arbetsgivare redan på ett tidigt stadium, innan en rehabiliteringsprocess påbörjats, och sedan kontinuerligt under hela processen om så önskas.

Uppläggen för chefs-/HR-coachning kan se olika ut. Det är behovet som styr antal gånger och på vilket sätt våra möten genomförs. Önskvärt är om ett första möte kan ske fysiskt, var på coachningsinsatsen kan fortlöpa med fysiska möten, över webben eller över telefonen. Du avgör själv om du vill lyfta ett specifikt ämnen eller en specifik utmaning.