COACHNING & CHEFSSTÖD

Vårt helhetskoncept ger snabba resultat och effektiva förebyggande insatser.

Vi finns till för att hjälpa dig.

Många som vi kommer i kontakt med har ansvar för att uppmärksamma och agera i problem med en anställd/medarbetares hälsa och arbetsplatsens arbetsmiljö. Ofta känner man stor osäkerhet inför detta i synnerhet om det innefattar misstänkt alkoholproblem. Oavsett om man har deltagit i en utbildning som syftar till att vägleda, så finns det ofta en stor osäkerhet i och kring det direkta agerandet vid mental ohälsa, missbruk och beroendefrågor. 

Insats från Beroendekompetens förutsätter att företaget genomför systematiskt arbetsmiljöarbete. En del i detta är att det ska finnas en upprättad alkohol- och drogpolicy med handlingsplan samt en rutinbeskrivning som beskriver hur handhavandet kring alkohol- och drogfrågor hanteras i vardagen. Är du osäker kring dokumenten eller behöver hjälp kontakta Beroendekompetens.

Lösningsorienterad rehabilitering

Beroendekompetens försöker alltid skapa helhetslösningar för dig som arbetsgivare, detta är särskilt viktigt avseende rehabilitering då fokus är att skapa så bra förutsättningar för ett varaktigt resultat som möjligt. För dig som är arbetsgivare som får en medarbetare i behov av utredning- och/eller behandlingsinsats erbjuder tre olika helhetslösningar för att ge dig de bästa möjligheterna till ett varaktigt tillfrisknande. 

Läs mer

Chefscoachning

Många chefer, HR-avdelningar och förtroendevalda har behov av handledning som stödjer olika personalprocesser. Att få prata med en kunnig person inför mötet där problemen ska hanteras kan tydliggöra och stärka den ansvariges roll i processen och bidra till att exempelvis en påbörjad rehabilitering får ett gott utfall. Handledning bör erbjudas till chefer och arbetsgivare redan på ett tidigt stadium, innan en rehabiliteringsprocess påbörjats, och sedan fortsätta kontinuerligt under hela processen.

Läs mer