DROGTEST VID MISSTANKE

Akuta drogtester

Ibland behövs akuta utryckningar. Vid behov kommer vi ut direkt till arbetsplatsen. Människor är dynamiska och det kan hända saker som är både oväntade och obehagliga. Det händer att en medarbetare dyker upp berusad på arbetsplatsen eller misstanke där om, där man för den enskilde iblandades skull vill kunna avskriva misstanke om bruk av medel.

Drogtest vid misstanke

Slumpmässiga drogtester är inte samma sak som att drogtesta vid misstanke. Har du en misstanke är vårt råd att du står för den och drogtestar för misstanke. Det är alltid bättre att äga sin misstanke och med respekt föra dialog i organisationen. Vi stödjer upp i detta, bistår med kompetens och hanteringsförfarande som främjar dialog, goda relationer och den enskildes integritet. Att drogtesta vid misstanke är att bry sig om sina medarbetare.  

 

AKUT SITUATION: RING JOURNUMMER 0727 - 01 47 10