SPELMISSBRUKSBEHANDLING

Behandling sker i öppenvård och med riktade programinsatser direkt mot spel som har sin grund i KBT & MI. Det finns idag två olika program framtagna som baseras på vetenskaplig utvärdering, det är dessa som praktiseras här. Den ena riktade programinsatsen för spelmissbruk, den andra är lite mer omfattande, beroende på beroendegrad.

All behandling börjar med en utredning med hjälp av utredningsinstrument och läkarkonsultation för att kartlägga spelandets omfattning, graden av samsjuklighet och beroendegrad. Därefter skapas insatsen.

Programverksamheten genomförs strukturerat i enlighet med programmanual. Programmet innefattar 8 sessioner i grunden, vilka behöver utökas i antal och intensifieras vid utvecklat beroende. Under programmet går vi igenom förklaringsmodeller till spelberoende, sug och sughantering, tankefällor och motivation till förändring, även ekonomi berörs då det ofta är eller har blivit ett väldigt problematiskt område.