EN LÖNSAM AFFÄR

Kostnader för ohälsa är mer än traditionell företagsekonomi.

Att förebygga och behandla är lönsamma affärer

En beräknad effektivitet på 50 % har den medarbetare som missbrukar, det är mycket lönsamt att rehabilitera den som har dessa svårigheter och naturligtvis mycket lönsamt att skapa en kultur där överkonsumtion av alkohol inte accepteras. Enligt en beräkning från TCO uppgår kostnaderna för företag och organisationer i form av störningar i arbetsgrupper och produktionsbortfall till 75 miljarder varje år, där en stor del utgörs av sjukfrånvaro på grund av alkoholrelaterade sjukdomar. Det finns mycket pengar att tjäna på förebyggande åtgärder och effektiv rehabilitering.

Enligt en evidensbaserad formel framtagen av amerikanska forskare kan kostnaderna för alkohol eller drogberoende på företag beräknas, uppgår missbrukskostnaden till följande:

10 % x antal anställda x 25 % x lönekostnaden = kostnaden för missbruket/år.

Så kan du enkelt göra din egen beräkning för kostnaderna för ditt företag. Du kan också ta hjälp av ett verktyg LönSam som Prevent tagit fram. Det är ett kalkyleringsprogram som du fritt kan prova utan kostnad i 30 dagar och på så vis få hjälp till en mer detaljerad kalkyl.

Räkneexempel: 
Om företaget har 100 anställda utgör 10 st 10%. Om lönekostnaden per anställd är 50 000 varje månad (beräknat på 1,5 gånger månadslönen inkl. skatt och sociala avgifter, semesterlöner etc.) blir den totala lönekostnaden per anställd; 600 000/år. 25% av 600 000 kr blir 150 000. 10 anställda gånger 150 000 blir 1,5 miljon, som i detta fallet blir den totala kostnaden för missbruk i denna organisation per år. 

Hur kan vi förstå den uträknade siffran?

För att förstå siffran behöver vi titta närmare på vad som ryms i den. Här täcks alla former av frånvaro kopplat till alkohol och/eller droger. Det kan vara skador/olyckor som uppstått för att man varit berusad, det kan vara fysiska sjukdomar som beror på alkohol och eller drogmissbruk. Det kan också mental ohälsa i form av ångest och stressrelaterade sjukdomar som har sin grund i en överkonsumtion av alkohol/droger/läkemedel eller spel. Ibland innefattar siffran frånvaro för förhör hos polisen eller rättegångar. I den här siffra finns också medarbetarens effektivitet och produktivitet medräknad. Båda dessa parametrar sjunker kraftigt, konstant och/eller i perioder hos en drabbad medarbetare. Om vi skulle lägga till avgångsvederlag, uppsägningslöner och rekrytering för uppsagd personal skulle siffran öka. Idag är personalavveckling långt ifrån alltid en kostnadsminskning. Fokus borde ligga på värdet av en arbetstimma menar flera forskare.