BEHANDLINGSFAKTA TILL ARBETSGIVARE

Helhetslösningar Rehabilitering

För dig som arbetsgivare som får en medarbetare i behov av behandlingsinsats efter utredning erbjuder vi tre olika helhetslösningar för att ge din medarbetare de bästa möjligheterna till ett varaktigt tillfrisknande. Vilken insats som aktualiseras föregås alltid av utredningsinstrument, utredande samtal och MRO-läkares bedömning. Har du ett misstänkt ärende? Ta kontakt med oss för rådgivning och läs igenom våra förslag på insatser nedan så förbereder du dig inför vad som kan komma.

Alla våra insatser inkluderar alltid chefscoachning så att du får stöd genom hela processen, från första samtalet tills dess att insatsen har avslutats. Alla våra insatser återkopplas alltid till arbetsgivaren var på dokumentation sker. Det är en viktig grund för dig i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats men det kan också ligga till grund för vidare åtgärder för arbetstagaren. 

En förutsättning för att vi ska kunna ingå utredning och behandling är att det finns ett systematistiskt arbetsmiljöarbete, en upprättad alkohol- och drogpolicy med handlingsplan och rutinbeskrivning. Saknar du något av detta, är osäker på användbarheten eller har andra frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

1) Monitorerande insats (med eller utan MI-samtal)

6 månader lång insats omfattande 10-12 st alkohol- och drogtest. Återkoppling och handledning sker vid varje test-tillfälle. Insatsen kan inkludera motivationssamtal MI (vanligtvis 3-6 st).

Insats 1 sker i syfte att kontrollera klientens alkohol- och/eller drogintag (och vid MI motivera klienten till förändring). Insatsen kan vara en förebyggande insats eller en insats som syftar till att ge utredare underlag för bedömning.

 

2) Konsumtions-förändrande insats

Insatsen omfattar 12 samtalstillfällen och inleds alltid med 7 nyktra veckor som sedan utvärderas enskilt och/eller i grupp var på samtalstillfällena påbörjas. I insatsen ingår utbildning, självreflektion, drog- och alkoholtest (8-10 st), en överenskommelse om att dricka under riskbruk och en utvärdering av hur det fungerade, modererat drickande. Systematisk återkoppling till arbetsgivaren med handledning om 30 min 1 ggr/vecka under 7 veckor samt 1 ggr/månad under 6 månader inkluderas. 

Insats 2 sker i syfte att hantera klientens alkoholintag och ge förutsättning för direkta förändringar. Insatsen är en behandlande insats för klienter som har ett alkohol- /spelmissbruk men ännu inte utvecklat ett beroende.

3) Beroende-behandlingsinsats

Primärbehandling under 8 veckors intensivbehandling i öppenvård omfattande 3 dagar per vecka samt påföljande eftervård en gång per vecka under 12 månader i grupp. Handledning och återkoppling till arbetsgivaren under hela insatsen. Efter avslutad beroendebehandlingsinsats kan en efterföljande monitorerande insats under 6 månader adderas.

Insats 3 sker i syfte att behandla klientens alkohol-/spel- och/eller drogberoende och ge förutsättning för direkta förändringar. Insatsen är en behandlande insats för klienter som har ett utvecklat beroende och har fått beroendediagnos.