KBT - INDIVIDUELL SAMTALSBEHANDLING

KBT - kognitiv beteendeterapi - fokuserar beteenden och tankemönster och kan riktas till personer med ett riskbruk eller missbruk, samt till personer som har begynnande beroendeproblematik, och som har uttalat en önskan om förändring. Målsättningen med behandlingen görs upp individuellt och i samförstånd med varje klient och utvärderas regelbundet.

Behandlingsplaneringen är flexibel, och målen kan modifieras under behandlingens gång. Denna behandling kombineras med fördel av regelbunden provtagning. 

Insatsen kan planeras så att den kombineras med fortsatt arbete.