FÖR ANHÖRIGA

Du är inte ensam

När man har en anhörig alkohol-, drog eller spelproblematik är det vanligt med känslor av frustration, vanmakt och ilska. Det kan också blandas med skuldkänslor och sorg. Många beskriver livet i närheten av ett missbruk eller ett beroende som en bergochdalbana. Ofta går det åt mycket energi till att hantera problemen, mer eller mindre omedvetet. Att få stöd av en professionell i sin roll som anhörig är ofta nödvändigt för att man ska kunna må bra. 

Att träffa andra som är i liknande situation kan ibland vara stödjande. På anhörigprogrammet träffar du andra i grupp med liknande erfarenheter och får möjlighet att både lyssna och berätta om din situation. Du får också kunskap om alkohol- och drogberoende som sjukdom och vad som händer under behandlingen. Många klienter har ofta en anhörig som går vårt anhörigprogram. Det är viktigt att du som anhörig kan prata om hur du påverkas känslomässigt, hur ditt beteende förändras och hur din roll ser ut. Vad kan du göra för att må bra?