FÖR HJÄLPSÖKANDE

Det finns hjälp att få

Du är inte ensam. Många människor brottas med ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. Det kan vara alkohol, narkotiska preparat, en överkonsumtion av läkemedel eller ett spelmissbruk. Många skulle behöva söka hjälp men gör inte det av olika skäl. Den som gör det och bestämmer sig har mycket att vinna. Det ingår ofta förnekelse kring det här problemområdet och det är inte alltid helt lätt att se hur stor påverkan det har på dina relationer, ditt mående, ditt liv eller ditt arbetsliv. Vi ger dig förutsättningar för att kunna skapa en meningsfull tillvaro. Jobbet behöver du göra själv, men med stöd och förståelse på vägen och det kan vi ge dig. 

När du kommer till Beroendekompetens gör vi en utredning inledningsvis. I det ingår utredningsinstrument och läkarkontakt med provtagning så att vi ska kunna ha det bästa underlaget för att kunna rekommendera dig rätt insats. Om du blir rekommenderad någon form av behandlingsinsats, och du tackar ja till att medverka, skriver din behandlare och du under ett kontrakt, där ni kommer överens om vad som ska gälla under din behandling. Under tiden du är inskriven behöver du följa det vi kommit överens om för att få fortsätta din behandling. Om du kommer efter samråd med din arbetsgivare kommer vi att återkoppla till denne löpande hur det går för dig i din behandling. Det finns stora möjligheter för dig att skapa bättre livskvalitet.