KRISSAMTAL

Kriser är en naturlig del av livet. För en del människor räcker det stöd man får från familj och vänner men ibland kan man behöva professionellt samtalsstöd under en begränsad period. Ofta kan det behövas i nära anslutning till den händelse som utlöste krisen i syfte att minimera att krisreaktionen blir överdeterminerad och övergår i allvarligare tillstånd så som Posttraumatiskt stressyndrom.

Här får du möjlighet att prata om det som har hänt, som har skakat om dig och din vardag. Hos oss handlar det ofta om arbetsrelaterade händelser eller händelser privat hos arbetstagaren som gör att dennes förmåga att arbeta eller utföra ett gott arbete tillfälligt satts ned. 

Stödsamtalen är till för att hjälpa dig att bearbeta dina känslor och tankar kring händelsen och kan omfatta 5 -12 sessioner eller så länge den drabbade känner behov av stöd. Vid längre behov kan också en överföring ske till den företagshälsovård som är knuten till arbetsgivaren, om det är lämpligt.