LÖSNINGSORIENTERAD REHABILITERING

Vi förenklar din ärendegång.

Vi kommer in som objektiv part där vi säkerhetsställer att individen vid rätt tidpunkt får rätt insatser av rätt aktör. Vi tar ett helhetsgrepp över situationen och samordnar involverade aktörer. Vi tar hänsyn till medarbetarens nuläge och arbetsgivarens förutsättningar. Genom målstyrda insatser och engagemang leder vi den strukturerade processen mot uppsatta mål. 

Rehabilitering och sjukfall är ingen lätt match. Det är inte bara tidskrävande och dyrbart utan är också förenat med ett stort lidande. Vår process tar fram en tydlig bild av det medicinska läget, parallellt inventerar vi medarbetarens kompetens, förutsättningar och motivation. Det kommer att ge en trygg grund för att fatta välgrundade beslut om medarbetarens fortsatta arbetsliv. Här kan du läsa mera om de behandlingsmöjligheter vi erbjuder och de företagslösningar vi har skapat för en rehabilitering med så bra förutsättningar som möjligt till ett hållbart resulat.

Beroendekompetens är en samarbetspartner till HR och chefer. Vi är resultatinriktade utan att tappa det humana perspektivet. Det är och ska vara en lönsam affär att arbeta med dessa viktiga frågor. Här kan du läsa mer om det ekonomiska läget och de besparingar du kan göra. För dig som vill ha en överblick över lagstiftningen på området, läs mer här.