OM BEROENDEKOMPETENS 

Alla tillväxtorganisationer är kompetensberoende. All nödvändig kompetens finns inte alltid i organisationen.

Det här är Beroendekompetens

Inom Beroendekompetens finns mer än 20-års erfarenhet av alkohol- och drogfrågor i arbetslivet. Alla som arbetar i Beroendekompetens har olika kompetenser för att vi tillsammans ska kunna skapa de bästa lösningarna för ditt företags behov. Vårt koncept innehåller och erbjuder alltid helhetslösningar. Vi finns med och stöttar upp dig och din verksamhet i hela processen.

Tillsammans överför vi kunskap och skapar kompetens att hantera ohälsa och åtgärda detta på ditt företag. Vår kompetens är din kompetens. Vi har fått företagshälsovårdens förtroende och är idag deras expertkompetens i alkohol- och drogrelaterade frågor i arbetslivet och i de fall där företagshälsovård saknas är vi en direkt partner.

Beroendekompetens har bildats ur Vision Omsorg för att kunna möta företagskundens specifika behov i ännu högre utsträckning och med mer specifikt riktad kompetens än tidigare. Företag och privata aktörer har varit en växande kundgrupp för Vision Omsorg under en längre tid. Med de tjänster vi idag erbjuder inom Beroendekompetens kan vi bättre möta de helhetslösningar företag behöver. 

Till vår verksamhet har vi alltifrån MRO-läkare till terapeuter och chefscoacher knutna. Här nedan finner du vårt grundteam och kontaktuppgifter till oss. 

PETRUS BJÖRKLUND

Verksamhetsansvarig


Direkt: 0727 - 01 47 10

LENNART HEINE

Läkare med inriktning psykiatri och beroende, specialistkompetens infektionssjukdomar och allmänn medicin.

HEIDI HÄYRYNEN

Sjuksköterska med inriktning psykiatri, neuropsykiatri och utvecklingsstörning.