OP - OUTPLACEMENT

Att matcha en medarbetare mot ny arbetsmarknad.

Det kan finnas fler anledningar till att en medarbetare kan behöva hjälp med karriärväxling. Det kan handla om ohälsa som man inte kommer tillrätta med, uppsägning pga. arbetsbrist eller som ett resultat av en överenskommelse mellan anställd och företag.

Vi utgår i den här insatsen alltid ifrån individens behov och de personliga mål som ska sättas. Medarbetaren kommer genomförd insats att ha mycket större insikt och kunnande om sin egen kompetens. Vi inventerar styrkor samt arbetar med  individens utvecklingsbara sidor. Individen ska känna trygghet och stöd igenom hela processen från start till mål. Exempel på aktiviteter som ingår i insatsen är kompetenskartläggning, CV och personligt brev, intervjuträning, yrkes– och studievägledning, arbetsmarknadsinformation och coachning.

Vår erfarenhet säger att de företag som investerar i denna tjänst hos medarbetare som av en eller flera anledningar inte vill eller kan vara kvar i företaget får en friskare, innovativ och lönsam organisation. Vinsten ligger inte enbart hos den anställde.

Vår coach har lång och gedigen erfarenhet av omställningsarbete där lösningsgraden varit hög.