PAR- & FAMILJEBEHANDLING

En människa är alltid summan av dess delar. Utan att vi har individens nätverk med oss i förändringsprocessen är det ibland svårt att skapa varaktig förändring. Vi jobbar alltid nära den hjälpbehövandes nätverk i samtal men ibland kan det behövas gemensamma samtal mellan par- och familj. Så kan vara fallet om problematiken är djup och har pågått en längre tid. Att jobba tillsammans med de anhöriga, kan liksom tillsammans med arbetsplatsen, gynna klientens möjligheter till tillfrisknande.