SEKRETESS

VIKTIG INFORMATION

Det är viktigt att veta att vi alltid jobbar under sekretess. Sekretess gäller både mot organisationen, medarbetare och chefer avseende samarbetsavtal och de insatser vi gör. De insatser vi gör ska bidra till att stärka friskfaktorerna på arbetsplatsen både hos individen och hos företaget.

I det kontrakt vi skriver med klient i behandling ingår en överenskommelse om att återrapportering får ske till arbetsgivaren/uppdragsgivaren och/eller närstående omgivning vid behov, var på sekretessen i dessa fall får brytas.

Vi diskuterar aldrig våra samarbeten eller pågående fall med externa parter eller annan utomstående person eller företag. Skulle behov av sådan konsultation föreligga eller om det finns annat skäl som talar för detta kommuniceras alltid den ansvarige för syfte och godkännande.